Hlasujeme teraz o bode 9 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok