Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode č. 3 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok