Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 75 za, 68 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Bod 2 spoločnej správy sme schválili.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok