Teraz budeme osobitne hlasovať o každom bode zo spoločnej správy. Najprv o bode 1 s návrhom gestorského výboru schváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok