Áno, ďakujem, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu na postúpenie tohto návrhu zákona do tretieho čítania.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok