Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 77 za, 27 proti, 41 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Odhlasovali sme, že skrátime lehotu k tomuto pozmeňovaciemu návrhu.

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok