Ďakujem. S faktickou poznámkou sa prihlásil jeden poslanec. Uzatváram možnosť sa prihlásiť.

Nech sa páči, máte slovo, pán Ondruš.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok