Dobre. Nie je, hej?

Takže pán poslanec Štefanec reaguje na faktickú poznámku.

Poprosím dať mu nový čas a nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok