Prednášam teda pozmeňovací návrh v tomto znení, dámy a páni. V čl. V bod 8 § 58 b) odsek 7 znie: "Predseda Národnej rady bezodkladne postúpi uznesenie Národnej rady obsahujúce znenie žaloby vláde. Vláda je uznesením Národnej rady a znením žaloby viazaná. Vláda predloží žalobu bezodkladne Súdnemu dvoru Európskej únie."

Odôvodnenie: Navrhuje sa nové znenie § 58b) ods. 7 vzhľadom na potrebu úpravy konania Národnej rady a vlády pri schválení žaloby a jej podania na Súdny dvor Európskej únie.

Pán predseda, ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok