Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 78 za, 20 proti, 48 sa zdržalo.

Schválili sme návrh, že otvoríme opakovane druhé čítanie.

Otváram rozpravu v druhom čítaní. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť? Chce sa niekto? Pán poslanec Štefanec sa chce prihlásiť. Ukončujem, uzatváram možnosť prihlásiť sa.

A nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok