Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, vážení hostia, dovoľte mi podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov podať návrh na opakovanie druhého čítania o návrhu Výboru Národnej rady pre európske záležitosti na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.

Pán predseda, dajte, prosím, o tomto návrhu hlasovať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok