Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 78 za a 68 sa zdržalo.

Návrhy zo spoločnej správy sme schválili.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok