Ďakujem pekne, pán predseda. Prosím, dajte teraz hlasovať o návrhu na postúpenie tohto návrhu zákona do tretieho čítania.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok