Vážený pán predseda parlamentu, ja si touto cestou dovolím vás požiadať na základe skúseností z tejto trojtýždňovej schôdze, aby sme program rokovania pre budúcu schôdzu z vášho pohľadu konzultovali s ostatnými, minimálne vašimi podpredsedami, resp. s poslaneckým grémiom. Stalo sa totiž to, že v rámci tejto schôdze najdôležitejšie body programu podľa môjho názoru sú postavené na konci tejto schôdze, čo nepovažujem za úplne korektné a správne.

Z toho dôvodu by som si touto cestou vás dovolil požiadať, aby ste program pripravovali z hľadiska precíznosti podstatne iným spôsobom.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok