Ďakujem.

Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, pánovi poslancovi Přidalovi. Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok