Prepáčte, pani poslankyňa. Poprosím kolegu Sidora, ktorý sa usilovne skrýva pod lavicou, keby netelefonoval. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok