Ďakujem. V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Dostál. Pripraví sa pán poslanec Viskupič.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok