Ďakujem pekne. Nebudem rozprávať dlho. Chcem sa Igorovi Matovičovi poďakovať, že po uplynutí šesťmesačnej lehoty s týmto návrhom do parlamentu došiel. Ako vravel, návrh je totožný s tým, ktorý tu už bol, poťažne keby tam trebalo drobnosti dopracovať, to by nebol, nebude problém v druhom čítaní, čiže je to veľký rozdiel k tomu predošlému návrhu, kde tiež oceňujem, že ho Igor Matovič stiahol a predpokladám, dopracuje.

Samozrejme, niet akýchkoľvek pochýb, že klub SaS a, predpokladáme, že aj ostatné kluby koalície podporia zrušenie trestnoprávnej imunity. Máme to v programovom vyhlásení vlády, SaS to má v programe. Igor tiež už o tom hovoril, čiže myslím si, že tu existuje široká zhoda a dáme možnosť kolegom zo SMER-u sa opäť raz vyfarbiť a priznať to, že v podstate im vôbec nejde o to, aby tá trestnoprávna imunita bola zrušená.

Čiže bez toho, aby som to tu naťahoval, tá predošlá diskusia, myslím si, že sme si dosť veľa porozprávali. Tu hovorím za poslanecký klub SaS, určite áno a dúfam, že aj hovorím za ostatné koaličné kluby.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok