Ďakujem.

Otváram rozpravu. Podľa § 28 rokovacieho poriadku do rozpravy sa hlási predseda Národnej rady pán Sulík. Pýtam sa, kto sa hlási ešte? Traja. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

Pán predseda, nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok