Pán poslanec Švantner, netelefonujte v rokovacej sále.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok