Konštatujem, že sa prezentovalo 68 poslancov.

Prosím pánov skrutátorov, budeme hlasovať zdvihnutím ruky. Je tu evidentne viac poslancov ako 68. Zistite počet poslancov v sále.

Skrutátori narátali 86 poslancov v sále. Budeme znova hlasovať o predloženom návrhu zdvihnutím ruky.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok