Prosím, aby sme hlasovali o návrhu uznesenia, ktorým bude stiahnutý tento návrh zákona z rokovania.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok