Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, aby sa stiahol tento návrh z rokovania a nerokovalo sa o ňom. Prosím vás, páni poslanci, hlasujte o predloženom návrhu uznesenia. Hlasujte.

Prezentovalo sa 72 poslancov.

Konštatujem, že poslancov je málo.

Páni poslanci, dôrazne vás žiadam, aby ste sa dostavili do rokovacej sály na hlasovanie, ktoré bolo vopred oznámené. Pokúsime sa ešte raz hlasovať o predloženom návrhu.

Žiadam pána spravodajcu, aby ešte raz zopakoval, o čom budeme hlasovať.

Prosím vás, netelefonujte v sále.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok