Prosím ťa, pán spravodajca, aby si predložil návrhy.

Páni poslanci, panie poslankyne, žiadam vás, aby ste sa dostavili na hlasovanie o dvoch návrhoch zákonov, ktoré sme prerokovali. Pán poslanec Halmeš ako spravodajca zákona o nemocenskom poistení prednesie návrhy z výboru.

Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok