Ďakujem.

Pán poslanec Gajdoš, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok