Ako posledný k tomuto bodu v rozprave vystúpi pán poslanec Tkáč.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok