Ďakujem, pani poslankyňa, za vaše vystúpenie v rozprave.

Pýtam sa, či všetci, ktorí sú prihlásení, sa prihlásili ústne do rozpravy. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Drobný, ostatní do rozpravy. Takže jediný s faktickou poznámkou pán poslanec Drobný.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok