Ďakujem pekne, pán poslanec.

Na vaše vystúpenie sú dve faktické poznámky - pán poslanec Zelník a pán poslanec Mesiarik.

Pán poslanec Zelník, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok