Ďakujem pekne, pán minister.

Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie poslancovi Františkovi Halmešovi.

Zároveň chcem oznámiť poslancom, že po prerokovaní tohto zákona pristúpime k hlasovaniu o obidvoch zákonoch. Žiadam pánov poslancov, aby sa dostali do rokovacej sály.

Prosím, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok