Pánu Šeptákovi chcem povedať, že som nehovoril o deformácii rozpravy. Ja som, naopak, vyzdvihol to, že tak diskutujeme k tomuto bodu programu, tak dlho a do hĺbky.

O pánu Tkáčovi, ktorý sa nazval reformným typom a spomínal vo svojej faktickej poznámke zákon o sociálnej pomoci, tak to je jedna z tých mín napríklad v sociálnej sfére, ktorú bývalá vláda zanechala a budeme o tom diskutovať, keď budeme novelizovať tento zákon. Keď napríklad týmto zákonom sme takisto zvýšili nezamestnanosť, zaviedli sme povinnosť občanov v hmotnej núdzi, ktorí chcú sociálnu dávku, povinne sa evidovať na úrade práce, aj keď úrad práce nemal pre nich prácu, lebo oni nepotrebovali pracovať, napríklad ženy v domácnosti.

Pani Aibekovej a pani Podhradskej chcem vlastne k tým 40 miliardám povedať, že to nebolo len tých 40 miliárd, ktoré by mohlo byť prebytkom v Sociálnej poisťovni, ale nerátam tam napríklad prostriedky, o ktoré tento štát aj dôchodcovia a štátny rozpočet prišli práve vďaka vašej takzvanej citrónovej privatizácii a tunelovaniu firiem, keď prostriedky, ktoré mali skončiť v štátnom rozpočte, skončili vo vreckách jednotlivcov, ktorí si za ne kupovali vily v Španielsku alebo Elektry a budovali penzióny po Slovensku.

A pánu Kozlíkovi len niekoľko tých makroekonomických čísiel, ktoré sú výrazom toho, že táto vláda sa snaží a ja by som bol rád, keby sa viac snažila. To, že po štyri a pol roku sa konečne dosiahol zlom v negatívnej obchodnej bilancii, tak to je tá možno prvá dobrá správa makroekonomických indikátorov. Takisto, že v apríli bola nulová inflácia, že rast priemyselnej produkcie je viac ako 12-percentný.

Dámy a páni, to sú takisto dobré správy pre občanov.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok