Ďakujem za slovo.

Ja by som rada doplnila tú časť vystúpenia pána poslanca, kde hovoril o meškajúcej reforme sociálneho poistenia. Chcela by som upozorniť snemovňu a poslancov vládnej koalície, že reforma sociálneho poistenia je len súčasťou reformy verejnej správy a toto by mala byť podľa mňa priorita politických strán, ktoré sa nazývajú reformnými. Pretože ja uznám, že v každej strane sú určité pnutia a bývajú rôzne nálady, ale reforma verejného sektora, reforma sociálneho poistenia a na to nadväzujúce právne predpisy, ktoré už dávno tu mali byť, a to je zákon o verejnej službe, zákon o štátnej službe a nový Zákonník práce, toto všetko nás čaká, a to nás neminie, pretože je to medzi prioritami legislatívy Európskej komisie.

Takže si myslím, že naozaj už by bolo načase skončiť so žabomyšími vojnami o SDK, SDKÚ o rôzne krídla, krídelká a bolo by treba si sadnúť spolu s opozíciou, prejsť ešte raz priority legislatívy acquis communautaire a povedať si jasne, toto chceme urobiť v tomto kroku, toto v druhom kroku, toto v treťom kroku. Čiže nejde to teraz len vidieť v úzkych súvislostiach s valorizáciou dôchodkov, treba vidieť celý systém poistenia a jeho valorizáciu v rôznych skupinách obyvateľstva. To sú aj starobní, to sú aj invalidní, to budú aj štátni úradníci, to bude aj verejný sektor. Je to komplex problémov a treba ho začať riešiť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok