Ďakujem.

Sú dve faktické poznámky - pani poslankyňa Keltošová, poslanec Slaný. Uzatváram možnosť ďalších podaní faktických poznámok.

Ako prvá vystúpi pani poslankyňa Keltošová.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok