S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Mesiarik. Končím možnosť ďalších faktických poznámok.

Prosím, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok