Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

Ja by som chcel len podporiť vystúpenie pána Štefana Rusnáka, pretože aj keď nemienime situáciu v oblasti valorizácie dôchodkov dramatizovať najmä preto, že vieme, že dôchodok nie je dar vlády, ale realita, ktorá zodpovedá Európskej a sociálnej charte, Ústave Slovenskej republiky, dohovoru o organizácii práce, ako on sám uvádzal. Bolo by potrebné, aby za situáciu, aj keď takmer niet z čoho valorizovať dôchodky, nezodpovedal alebo nevyhovárali sme sa len na zodpovednosť predchádzajúcej vlády, ale aj všetkých vlád, ktoré tu doteraz boli. Chcem preto povedať iba toľko, že samotný dôchodok, ako aj proces valorizácie dôchodkov je zbytočne zložitý a zneužíva sa často na politické ciele a možno by bolo do budúcnosti skutočne potrebné raz a pre vždy stanoviť mechanizmus, ako k tomuto pristupovať. Strana demokratickej ľavice a myslím si, že o tom niet pochýb, že nie je populistickou stranou, a preto chceme, aby sa dôchodky upravovali a valorizovali v rámci možností verejných financií, teda Sociálnej poisťovne a, samozrejme, aj v nadväznosti na to aj štátneho rozpočtu. Preto SDĽ a poslanci Strany demokratickej ľavice podporia návrh, ktorý je predložený vládou Slovenskej republiky do druhého čítania. Potom sme pripravení diskutovať o možných pozmeňujúcich návrhoch, tak ako o nich hovoril poslanec Štefan Rusnák.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok