Ďakujem.

Faktickú poznámku má pán poslanec Benkovský. Končím možnosť ďalších faktických poznámok.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok