Ďakujem.

V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Rusnák, pripraví sa pán poslanec Brocka.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok