Ďakujem pekne.

Ďakujem za všetky pripomienky, aj keď sa s niektorými nestotožňujem.

Pán Mesiarik, ja som nemala v úmysle hovoriť o odborároch. Keby ste vy predtým neboli práve hovorili, ako sa odborári vždy zastávali, ako boli nespokojní s dôchodkami, takže to bola vlastne reakcia na to, čo ste vy v rozprave spomenuli. Rozhodne nemôžem súhlasiť s pánom poslancom Slaným, pretože poznám mnohé krajiny, ktoré sú oveľa viac zadlžené ako Slovenská republika, napriek tomu dokážu zabezpečiť slušnú životnú úroveň občanom svojej krajiny. A ja som vo svojom vystúpení argumentovala, že tu nie je len skupina 800 tisíc dôchodcov, ale všetky tie ostatné skupiny. Tam patria aj mladí ľudia, vdovy, vdovci a predovšetkým tie siroty a invalidné dôchodky. Do invalidných dôchodkov sú dávaní aj mladí ľudia. Takže tu rozhodujeme aj o skupine mladých ľudí, ktorí si nedokážu sami pomôcť. Nakoniec aj tí ľudia s čiastočnými invalidnými dôchodkami sú absolútne diskriminovaní na trhu práce. Nemajú šancu si nájsť prácu, keď je 600-tisícová armáda nezamestnaných. Takže pozrite sa na ten problém z tohto pohľadu. A prosím vás, s tou zadlženosťou Slovenskej republiky, tieto argumenty neobstoja pri takomto prerokúvaní, pretože ak budeme hovoriť o zadlženosti, tak vlastne nikdy nedáme šancu ľuďom, aby slušne žili.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok