Áno, ďakujem za slovo.

Ja by som chcel len reagovať na pani kolegyňu poslankyňu. A nechcem polemizovať, ale myslím si, že nebolo by dobré ísť tou cestou, že budeme vyzývať odbory alebo hodnotiť odbory. Ja si myslím, a pokiaľ mám informáciu, pretože ako podpredseda výboru som sa zaujímal o stanovisko, samozrejme, aj tripartity a odborárov, robia to isté, čo aj predtým, možno, že inými formami. Je možno chyba, ako povedal pán Kalman, že to stanovisko rozdielne a rozporné malo byť a mohlo by byť vo vystúpení, pokiaľ bolo, samozrejme, rozporné, aby ste o tom všetci poslanci vedeli.

Hovorili ste pani poslankyňa o dôchodcoch ako rizikovej skupine. Ja to môžem len potvrdiť aj z pozície nášho výboru, že skutočne je to v mnohom bezmocná skupina ľudí odkázaná na krutý trh, odkázaná na, by som povedal, na chorý trh práce, pretože nenájde si nejakú možnosť a, samozrejme, aj tu už boli nejaké myšlienky jeden čas, aby sme robili opatrenia, aby dokonca dôchodcovia nemohli robiť. Ja chcem ale upozorniť, že v tej rizikovej skupine ešte rizikovejšia je miniskupina, a to sú osamelí dôchodcovia. Skôr ako budeme mať druhé, tretie čítanie, treba zobrať ceruzu a prepočítať aj tento problém, ako sa bude pohybovať pri takomto zvýšení návrhu alebo pri nezvýšení, alebo pri nevalorizácii taký osamelý dôchodca, pretože ten žije z toho jedného dôchodku.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok