Ďakujem.

Súhlasím s vystúpením, ktoré povedala pani Aibeková, len na margo toho, čo ma spomínali. Ja som vychádzal z čísel, ktoré boli dané v analýze pri novele tohto zákona. Tam ste pani kolegyňa povedali zaokrúhlene 42 percent, ja som použil 41,8 percenta, takže som sa v podstate nemýlil. A k tomu môjmu vystúpeniu, že som tam nespomenul štátny rozpočet, že je nedostatočný a tak ďalej. V bode tri môjho vystúpenia som jasne povedal, že štát neuhrádza svoje záväzky. A inak súhlasím s vaším vystúpením.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok