Ďakujem.

Konštatujem, že písomne prihlásení poslanci všetci vystúpili. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne k tomuto bodu programu. Konštatujem, že 5 poslancov - pani poslankyňa Aibeková, pán poslanec Rusnák, Brocka, pani poslankyňa Keltošová a pán poslanec Tkáč. V tomto poradí sa hlásia ústne do rozpravy. Uzatváram zároveň možnosť ďalších prihlášok. Ako prvá vystúpi pani poslankyňa Aibeková.

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok