Chcem povedať, že požiadavka a návrh, aby sme sa výškou upravovaných dôchodkov priblížili k hladinám vývoja cien a cenových hladín, je veľmi dôležitá a je celkom správna. Chcem upozorniť, že v minulosti v roku 1919 a 1920 sa vo veľkom argumentovalo, že "demagogický" návrh zavedenia 8-hodinového pracovného času bude znamenať také zaťaženie hospodárstva a také zaťaženie sociálnymi nákladmi, že sa zrúti svetová ekonomika. Priatelia, svetová ekonomika sa nielen nezrútila, ale sa vytvorili lepšie pracovné podmienky, lebo sa zvýšila kúpna sila obyvateľstva. My musíme vnímať našich dôchodcov aj ako tvorcov kúpnej sily obyvateľstva. Ak ich jednoducho budeme dostávať stále viac do sociálneho kúta, tak zmenšujeme koniec koncov celkovú kúpyschopnosť obyvateľstva. To nie je výdavok na ľudí, u ktorých by sme mali obavy, že rozptýlia svoje zdroje, že ich budú používať nehospodárne. Naopak, títo ľudia sú navyknutí životom veľmi hospodárne narábať. Takže tieto požiadavky nie sú ani demagogické, ani neoprávnené.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok