Ďakujem.

Ďalej vystúpi v rozprave pán poslanec Šepták.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok