Ďakujem, pán poslanec.

S faktickými poznámkami sa hlási pán poslanec Benkovský a pred ním pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť uplatnenia ďalších faktických poznámok. Dávam slovo pani poslankyni Tóthovej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok