Ďakujem pekne.

Aj keď sa pán podpredseda, tak ako to povedal vo svojich záverečných slovách, snažil problém dôchodkov dať do širšieho rámca sociálnej problematiky, s mnohými vecami sa nedá súhlasiť napriek tomu, že s niektorými názormi, napríklad, že skutočne vysoká nezamestnanosť spôsobuje to, že fondy či už Sociálnej poisťovne alebo zdravotných sa nenapĺňajú, tak ako by sa mali. Ale takisto ako upozornila pani poslankyňa Keltošová, nemôžem súhlasiť s jeho negatívnym hodnotením práce manažmentu Sociálnej poisťovne. Tento manažment práve naopak je vysoko oceňovaný aj v zahraničí, pretože je členom zahraničného združenia, ktoré združuje sociálne poisťovne. Má tam veľmi dobré meno, nakoniec exminister Tkáč bol v rámci tejto štruktúry zvolený aj do vysokej funkcie. Naozaj Sociálna poisťovňa vykazuje stabilitu výberu a za to, že ten výber je problematický, nemôže manažment, ale situácia v ekonomike Slovenska. Takže s týmto sa nemôžem stotožniť. Treba hľadať iné riešenia.

Zabudli ste však na jednu vec upozorniť, s ktorou sme vystupovali my poslanci za HZDS pri prerokúvaní zákona o štátnom rozpočte. Tam totiž neboli vôbec plánované zdroje na zvýšenie dôchodkov a suma, ktorú platí štát za svojich poistencov, teda za ktorých musí platiť do Sociálnej poisťovne, je veľmi nízka. Takže to sú dva problémy, že sa veľmi málo platí. Mnohé skupiny občanov neplatia, vysoká nezamestnanosť zaťažuje tieto fondy vlastne nízkymi odvodmi za tieto skupiny, za ktoré platí štát. Takže takto sa pozrime na globálny problém. Ten vznikol už pri prerokúvaní štátneho rozpočtu. My sme vedeli, že tento problém v roku 2000 vznikne. Tak hľadajme...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok