Ďakujem za slovo.

Rád by som doplnil vystúpenie pána podpredsedu parlamentu o niekoľko skutočností.

V prvom rade treba povedať, že nielen nominálna výška dôchodku rozhoduje o tom, aká je súčasná životná úroveň dôchodcu. Štruktúra výdavkov sa tiež veľmi rôzni. A možno sa treba spýtať dôchodcu alebo nejakej analýzy o spotrebnom koši, čo si mohol kúpiť dôchodca nie zo 41-, z takmer 45-percentného príjmu dôchodku v roku 1998 a čo si môže kúpiť dnes. Nominálny dôchodok je oveľa nižší, ten reálny prudko, ešte prudšie klesol.

Pravdaže nie je jednoduché nájsť finančné zdroje na krytie dôchodkov, ale upozorňujem, keď na nič iné nie, tak na to, že aj keď vykazujeme štvrtinu našich voličov ako dôchodcov, v skutočnosti je to jedna tretina, pretože ich vždy viac príde k volebným urnám ako tých z mladších vekových skupín.

Prosím preto poslancov tohto parlamentu, aby si uvedomili tento fakt. Každý tretí reálny volič je ten, koho sa bude týkať aj táto novela zákona.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok