Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Dovoľte mi niekoľko poznámok k vystúpeniu pána podpredsedu Andela. Napriek tomu, že si vážim jeho fundovanosť a a široký, široký odborný záber od poľnohospodárstva cez šport až po sociálne zabezpečenie, dovoľte mi, aby som uviedla tri veci na pravú mieru.

Pokiaľ ide o slovenských podnikateľov a ich zvýhodňovanie cez nepriame dane, faktom je, že ten národný šport nie je u nás len čierna práca, ale najmä neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Slovenskí podnikatelia, ktorí sa domáhajú takýchto výhod voči zahraničným, vlastne tí, ktorí neplatia, už dnes majú výhody voči vlastným kolegom, taktiež slovenským podnikateľom.

Ja sa pýtam, prečo ich zvýhodňovať. Rovnaké podnikateľské prostredie platí pre všetkých zahraničných aj domácich. Režijné náklady a nekvalifikovanosť manažmentu, dovoľte mi, pán podpredseda, aby som sa usmiala, pretože žiadne kontrolné orgány nenašli nedostatky v hospodárení Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa na rozdiel od zdravotných poisťovní má jedného riaditeľa, jednu sekretárku, jeden sekretariát, jedno auto, jednu budovu. A má len 39 pobočiek. Čiže ak sa budeme baviť aj o týchto režijných nákladoch, treba poznať fakty a nielen mýty.

A ešte na záver by som chcela povedať, že systém tri deti, a ak som to dobre pochopila a ďalej nič, zaváňa rasizmom a ja budem prvá, ktorá budem protestovať proti takémuto návrhu, pretože poznám celý rad rómskych rodín, ktoré slušne vychovávajú svoje deti, a celý rad takzvaných bielych detí, ktoré ich dávajú do detských domovov, ktoré som riadila dva roky. Drvivá väčšina detí tam je bieleho, nie rómskeho pôvodu.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok