Prezentovalo sa 87 poslancov.

Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nikto nezdržal.

Nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Pokračujeme prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 655. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 686.

Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Peter Magvaši.

Prosím vás, pán minister, aby ste sa ujali slova.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok