Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Chcem takisto podporiť vystúpenie pána poslanca s tým, že chcem zdôrazniť, že z technického hľadiska skutočne nebolo potrebné a nebol dôvod na to, aby sme čakali na poslednú chvíľu a takýto vážny, by som povedal, sociálnopolitický dokument schvaľovali v skrátenom konaní. Veď predsa všetci vieme, že podmienky sa naplnili už v januári tohto roku, zákonné podmienky na takýto krok. Ja dúfam, že v budúcnosti to nebudeme opakovať, pretože tak by sme mali viacej času, aby sme aj s príslušnými organizáciami mali možnosť viac pracovať a aby výsledok rokovania, ktorý sa týka valorizácie dôchodkov, bol takým spoločenským konsenzom a nielen výsledkom politických dohôd.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok