Ešte odporúčam, aby pred obedňajšou prestávkou vystúpil predseda Najvyššieho kontrolného úradu pán predseda Stahl.

Nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok