S faktickou poznámkou na vystúpenie pána predsedu Najvyššieho súdu sa hlási pán poslanec Orosz.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok